fbpx

Algemene voorwaarden Animum

Partijen

Wij zijn:

Animum. Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 78410886.

Wie ben jij?

Jij bent of wordt klant bij ons

Algemeen

Hoe kan je klant worden bij ons?

Door het eerste factuur te betalen en daarbij de algemene voorwaarde te accepteren.

Van wie is de website het eigendom?

De inhoud (zoals pagina’s blogartikelen, afbeeldingen, etc) van de website is van jou. Wanneer je samenwerking op een of andere manier met Animum ophoud krijg je deze inhoud mee. Deze kun je vervolgens bij een andere website-/hosting-partner online zetten.

Op de vormgeving en de functionaliteiten van je website rusten intellectuele-eigendomsrechten. Deze rechten blijven in handen van Animum of de respectievelijke eigenaren van de rechten. Deze rechten worden niet overgedragen aan klanten. Wanneer je samenwerking met Animum stopt verlies je Animum-functionaliteiten zoals de plug-ins, design onderdelen, website back-end etc.

Overeenkomst

elke wederzijdse acceptatie, bij opzet van het factuur (voor de partij) en betaling van het factuur (de klant), van levering van één of meer producten of diensten van Animum

Aangeleverd materiaal

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Animum is eigendom van opdrachtgever. Animum is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Animum kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Kleine aanpassingen tijdens/na uitvoering

Animum bepaalt welke aanpassingen als groot/klein worden beschouwd. Algemene richtlijnen zijn; Groot = extra pagina’s, extra secties, extra functionaliteiten, etc. , Klein = teksten, foto’s, kleur.

Kleine aanpassingen worden tijdens de uitvoering verwerkt in revisies (herzieningen van het design) daar kan de klant gemakkelijk uiten welke aanpassingen nodig zijn. Van te voren wordt het aantal revisierondes afgesproken en verwerkt in het factuur. Mocht dit niet gebeurt zijn dan wordt de standaard van twee revisierondes toegepast.

Na afronding van de website kan de klant aanpassingen doorgeven aan Animum en heeft Animum het recht om deze aanpassingen als extra dienst te zien of vrijblijvend te voldoen.

Grote aanpassingen tijdens/na uitvoering

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht en toegevoegd aan de betaling voor livegang. Animum behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

Indien de opdrachtgever na de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. De klant gaat in overleg met Animum en samen wordt er een vaste prijs afgesproken voor de gewenste aanpassingen. Hiervoor wordt een nieuwe opdracht opgezet.

Vermelding op de website

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Animum te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Garantie

Hoe werken de garanties precies?

Beste-website garantie

Bij het aankopen van het Pieter pakket, Mayer pakket en Zuckerberg pakket bij Animum geldt de onder de Beste-website garantie. Dit houdt in dat Animum garandeert de beste prijs/kwaliteit website te leveren voor je doelstelling en vereisten. Mocht je aankoop onder deze garantie vallen en je bent niet tevreden met de prijs-kwaliteitverhouding tegenover andere web-design partijen. Dan dien je een verklaring hiervan op te sturen naar team@animum.net in deze verklaring zien wij graag de offerte terug van een andere partij die benaderd is voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Wanneer dit gestuurd is heb jij als klant recht op het gehele budget overgemaakt aan Animum voor de bouw van de nieuwe website.

Resultaat garantie

Bij het aankopen van het Mayer pakket en Zuckerberg pakket bij Animum geldt het resultaat garantie. Dit houdt in dat Animum in gesprek met jou een matrix selecteert zoals: Aantal leads, aantal clicks, conversieratio etc. en hierbij een realistisch doel samengesteld waarmee de samenwerkingspartner (klant) een goede ROI kan krijgen op zijn website kosten. Hierbij vertrouwen wij als Animum dat de partij accurate informatie levert over de huidige status van de matrix dit wordt verwerkt in het gestuurde factuur. Wanneer deze informatie niet accuraat blijkt te zijn geld het resultaat garantie niet voor de desbetreffende partijen. Natuurlijk kan je in die situatie nog steeds onder de Tevredenheid garantie vallen. Wanneer de aangegeven matrix niet behaalt is binnen de afgesproken periode heb jij als klant het recht op het gehele budget overgemaakt aan Animum voor de bouw van de nieuwe website.

Tevredenheid garantie

Bij het aankopen van het Pieter pakket, Mayer pakket en Zuckerberg pakket bij Animum geldt de Tevredenheidsgarantie. Dit houdt in dat Animum garandeert dat de website geleverd aan de klant zijn vereisten en dat de klant hiermee uiteraard tevreden is. Wanneer jij als klant de vereisten niet terug ziet en niet tevreden bent dient de klant een mail te sturen naar team@animum.net dat is alles, geen extra vragen of verklaringen. Wanneer dit aangeleverd is heeft heb jij als klant recht op het gehele budget overgemaakt aan Animum voor de bouw van de nieuwe website.


Hoelang gelden de Tevredenheidsgarantie, resultaat garantie en Beste-website garantie

Alle garanties tellen voor het gehele eerste 12 maanden nadat de opdracht gestart is. Dit is ingesteld zodat de kant genoeg tijd heeft om onder de garantie te vallen indien nodig.


Financiën

Wanneer factureren jullie?

50% van de betaling dient voor de start en 50% van de betaling voor de livegang van de website

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Bij de eerste betaling wordt het project niet gestart tot de betaling voldaan is. Bij de betaling voor livegang gaat de website niet live totdat de betaling voldaan is. Mocht er een situatie voorkomen waarbij de tweede betaling niet voldaan wordt na 30 dagen en daar geen afspraken over gemaakt zijn heeft Animum het recht om de website offline te halen.

Beperking aansprakelijkheid

Helaas kan het altijd gebeuren dat er iets fout gaat. In het geval dat deze schade verwijtbaar te wijten is aan Animum, dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op 50% van het volledig gefactureerde bedrag voor de website. Bij ernstig verwijtbaar handelen van Animum dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op de betaalde het volledig gefactureerde bedrag voor de website. 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Animum gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

Toepassing

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Animum niet bindend en niet van toepassing.

Factuur en details

Per opdracht zal Animum een factuur uitbrengen op basis van een pakket en eventueel extra toevoegingen. In dit factuur wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

Krijg je Gratis voorbeeld pagina

Wij vertrouwen dat onze kwaliteit het best overtuigt.